Smlouva

vzor

Smlouva

Smlouvy dle občanského zákoníku.

Smlouvy dle obchodního zákoníku.

Smlouvy podle mezinárodního práva.


Vzor smlouvyVzory smluv zahrnují nepřeberné množství a typy smluv. Zde jsme jako ukázku smlouvy zvolili písemné potvrzení o tom, že byla uzavřena smlouva o výpůjčce, tedy dlužní úpis.
Dlužní úpisJá níže podepsaný

Karel Dlužník

narozen

3. června 1952

bytem

Ověřená ulice 2009, 100 00 Praha

číslo OP

123 444 7870


tímto prohlašuji, že jsem si

vypůjčil

od půjčitele


pana/paní/slečnu

Milan Ukázka

narozen

21. září 1952

bytem

Smluvní 2010, 600 00 Brno

číslo OP

987 666 3230


tuto pěněžní částku: 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).

Vypůjčenou částku vrátím půjčiteli nejpozději ke dni 1. ledna 2009.


V Ostravě dne 1. října 2008

[podpis dlužníka]

dlužník

[podpis půjčitele]

půjčitelNejsnazší způsob vyhotovení smluv je stažení si příslušného vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.